OGIBiz Website

Eshop Before Menu
2760415
Menu
2760416
Banner
2796190
Main Description
2796188

Υγειονομικό Πρωτόκολλο Λειτουργίας

σύμφωνα με τις υποδείξεις των Υπουργείων Υγείας &Τουρισμού

 

Σχέδιο Δράσης:

Το σχέδιο δράσης περιέχει το σύνολο των προληπτικών μέτρων για τη λειτουργία του καταλύματος κατά τη διάρκεια της πανδημίας covid-19.

Ορισμός συντονιστή:  Ως συντονίστρια για την επίβλεψη του σχεδίου δράσης ορίζεται η Μαρία Αν. Κόικου.

Ορισμός υπευθύνου για τις επιμέρους εργασίες, καθώς και συνεργασία με πάροχο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας υγείας ή γιατρό, δεν απαιτείται λόγω του μεγέθους του καταλύματος (< 50 δωματίων).

Η συντονίστρια Μαρία Κόικου παρακολούθησε την οργανωμένη από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, υποχρεωτική εκπαίδευση για την τήρηση του πρωτοκόλλου αναφορικά με τον covid-19, όπως αυτή ορίζεται στην Απ.1881/29.5.2020 (ΦΕΚ 2084Β / 30-5-2020), με τη μέθοδο e-learning και πιστοποιήθηκε για αυτήν. Η εκπαίδευση έγινε με το σύστημα της τηλεκπαίδευσης και διήρκησε 4 ημέρες (30/6/20-3/7/20). Κατόπιν ενημέρωσε για τα πρωτόκολλα και όλους τους εμπλεκόμενους με το κατάλυμα.  Την ίδια εκπαίδευση θα πάρει και η εμπλεκόμενη με το κατάλυμα Θώμη Λυγινού (7/7-10/7). Σε κάθε περίπτωση όλοι οι εμπλεκόμενοι με το κατάλυμα θα κάνουν υπεύθυνες δηλώσεις αναφορικά με την εκπαίδευσή τους σχετικά με τα πρωτόκολλα και δήλωση συμμόρφωσης για την τήρησή τους.

Η επιχείριση θα χορηγεί επαρκή ΜΑΠ στους εμπλεκόμενους με τη λειτουργία του καταλύματος και θα φροντίζει για τη συνεχή ανανέωσή της.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι με τη λειτουργία του καταλύματος γνωρίζουν πως σε περίπτωση που παρουσιάσουν συμπτώματα σχετικά με τον ιό ή έρθουν σε επαφή με κρούσμα, ειδοποιούν την υπεύθυνη διαχείρισης ύποπτου κρούσματος και οφείλουν να παραμείνουν στο σπίτι και να επανέλθουν στο κατάλυμα μόνο αν η εργαστηριακή εξέταση είναι αρνητική.

Επίσης  συστήνεται από την επιχείριση στο προσωπικό να θερμομετριέται κάθε πρωί στο πλαίσιο ατομικής ευθύνης. Ενδελεχής έλεγχος του προσωπικού μπορεί να ακολουθήσει συναρτήσει της επιδημιολογικής εικόνας της τοπικής κοινότητας / περιοχής.

Τέλος υποχρεώνει αν κάποιο μέλος του προσωπικού έρθει σε επαφή με κρούσμα να το δηλώσει άμεσα στον υγειονομικό υπεύθυνο του καταλύματος και να απομακρυνθεί από την εργασία του.

Σχέδιο Διαχείρισης Ύποπτου Κρούσματος:

Ως υπεύθυνη για την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος ορίζεται η Μαρία Αν. Κόικου. Κοινοποίηση των στοιχείων υπευθύνου και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτής στον ΕΟΔΥ έχουν γίνει κατά τη διαδικασία πιστοποίησης του άρθρου 4 της ΚΥΑ 1881/29.5.2020/ΦΕΚ2084Β (healthfirst). Επίσης θα γίνει και η αντίστοιχη κοινοποίηση στο Κέντρο Υγείας Λεωνιδίου στο οποίο και θα απευθύνεται σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτου κρούσματος.

Στην περίπτωση εμφάνισης κρούσματος η συντονίστρια επικοινωνεί ΑΜΕΣΑ με τον ΕΟΔΥ στα τηλέφωνα 210 5212054 ή τον ειδικό τετραψήφιο αριθμό 1135 (όλο το 24ωρο), για δήλωση του ύποπτου κρούσματος και οδηγίες αντιμετώπισής του.

Ειδικότερα, ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

Συνιστά στον ασθενή να παραμείνει στο δωμάτιό του με την πόρτα του δωματίου κλειστή.

Σε ασθενή, που εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού (βήχα, φτέρνισμα, καταρροή), χορηγούνται άμεσα απλή χειρουργική μάσκα και χαρτομάντηλα.

Αν υπάρχει συνοδός του ασθενούς, που επιθυμεί να μείνει κοντά του για να τον φροντίζει (π.χ. σύζυγος), πρέπει να χορηγηθεί στο συνοδό απλή χειρουργική μάσκα και να του συστηθεί να πλένει τα χέρια του, κάθε φορά που έρχεται σε επαφή με εκκρίσεις του ασθενή (π.χ. σάλιο) και οπωσδήποτε πριν ο συνοδός αγγίξει το πρόσωπό του ή φάει ή πιει.

Δίνει στο προσωπικό την οδηγία να αποφεύγεται η είσοδος στο δωμάτιο του ασθενούς, αν δεν υπάρχει σημαντικός λόγος.

Αν παρουσιαστεί ανάγκη, ένα μέλος προσωπικού του ξενοδοχείου συνιστάται να ασχολείται κατά αποκλειστικότητα με τυχόν ύποπτο κρούσμα. Με αυτόν τον τρόπο ελαττώνεται ο αριθμός των μελών προσωπικού, που εκτίθενται στο λοιμώδη παράγοντα.

Ο χρησιμοποιημένος προστατευτικός εξοπλισμός (απλή χειρουργική μάσκα, γάντια) πρέπει να απορρίπτεται σε κάδο και σε καμία περίπτωση να μην ξαναχρησιμοποιείται. Μετά την απόρριψη του προστατευτικού εξοπλισμού πρέπει τα χέρια να πλένονται καλά με νερό και σαπούνι. Τονίζεται ότι η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά το πλύσιμο των χεριών, το οποίο και αποτελεί σημαντικότατο μέσο πρόληψης.

Δηλώνεται ότι ο υπεύθυνος εφαρμογής σχεδίου διαχείρισης υπόπτου κρούσματος είναι εκπαιδευμένος στην τήρηση του πρωτοκόλλου.

Η τουριστική επιχείρηση έχει συνάψει συνεργασία με το κέντρο υγείας Λεωνιδίου , του οποίου οι ιατροί ενεργούν βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ για τον έλεγχο του covid-19.

Η τουριστική επιχείρηση θα τηρεί βιβλίο συμβάντων και ηλεκτρονικό αρχείο των μελών προσωπικού και όλων των ατόμων που διέμειναν στο κατάλυμα -όνομα, εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail)-, ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν κρούσματος covid-19, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων. Επίσης όλοι οι ως άνωθι εμπλεκόμενοι θα ενημερώνονται και θα πρέπει ενυπόγραφα να αποδέχονται την καταγραφή και αρχειοθέτηση των άνωθι προσωπικών τους στοιχείων, η οποία γίνεται για λόγους προστασίας δημόσιας υγείας., σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Ενημέρωση και επικοινωνία

Το κατάλυμα κοινοποιεί τα μέτρα και τις απαιτήσεις του Προγράμματος Δράσης σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς φορείς/συνεργάτες (υπαλλήλους, ενοικιαστές, εργολάβους, προμηθευτές, επισκέπτες και το ευρύ κοινό) και ενδιαφερόμενα μέρη.Επίσης διατηρεί την επικοινωνία και την ενημέρωση αναφορικά με τις όποιες αλλαγές ή προσθήκες στο σχέδιο δράσης απαιτηθούν από τις αρμόδιες αρχές μέσω email και άλλων τρόπων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Επίσης θα γίνει ενημέρωση της ιστοσελίδας του τουριστικού καταλύματος με ειδική ενότητα COVID-19, στην οποία θα αναρτηθούν  τα μέτρα και η νέα πολιτική του καταλύματος περί λήψης αυξημένων μέτρων υγιεινής, αλλαγών σε ωράρια λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων, τροποποίηση διάρκειας check-in/check-out. Τέλος έντυπη ενημέρωση θα υπάρχει για τους επισκέπτες σε κάθε κατοικία.

Υπηρεσία υποδοχής

Το κατάλυμα δεν διαθέτει reception.

Έχουν τοποθετηθεί θυρίδες έξω από κάθε κατοικία, προκειμένου να τοποθετούνται τα κλειδιά των κατοικιών, από όπου οι επισκέπτες θα τα παραλαμβάνουν χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό που θα τους έχει αποσταλεί νωρίτερα ηλεκτρονικά (email, viber, whatsapp). Λίγες μέρες νωρίτερα επίσης θα τους έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά σύνδεσμος ώστε να μπορούν να κάνουν e-registration. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνεται το check-in χωρίς τη φυσική παρουσία εκπροσώπου του καταλύματος.

Πρίν την άφιξη το κατάλυμα θα έχει αποστείλει ηλεκτρονικά μαζί με το e-registration και τη «δήλωση επισκέπτη περί μη ευθύνης καταλύματος», την οποία και θα παραδίδει ενυπόγραφη ο επισκέπτης την ημέρα της άφιξής του. Εκεί θα ζητούνται και τα απαραίτητα στοιχεία των συγκατοίκων του για το αρχείο. Σε περίπτωση που δεν τα φέρει μαζί του θα υπάρχουν τα αντίστοιχα έντυπα μέσα στην κατοικία του και υποχρεούται να τα συμπληρώσει και να τα παραδώσει στον εκπρόσωπο του καταλύματος.

Σε δεύτερο χρόνο και σε εξωτερικό χώρο οι επισκέπτες θα έρχονται σε επαφή με το προσωπικό το οποίο θα είναι πάντα σε θέση να τους ενημερώνει τόσο για την πολιτική του καταλύματος και τα μέτρα που έχει λάβει για την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών όσο και για τους παρόχους υγείας, τα φαρμακεία ή ότι άλλο χρειάζονται να μάθουν αναφορικά με την περιοχή.

Το κατάλυμα παρέχει έγγραφη ενημέρωση των επισκεπτών για την πολιτική του και τα μέτρα που έχει λάβει για την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών, χρήσιμες πληροφορίες για το κέντρο Υγείας Λεωνιδίου, το νοσοκομείο αναφοράς για COVID-19, φαρμακεία κτλ στην περιοχή.

Το προσωπικό καθώς και όλοι οι εμπλεκόμενοι με τη λειτουργία του καταλύματος θα κάνουν υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν ενημερωθεί για τα πρωτόκολλα υγιεινής και διαχείρισης κρουσμάτων COVID-19 που αφορούν στο πεδίο αρμοδιοτήτων τους και δήλωση συμμόρφωσης με τα βασικά προστατευτικά μέτρα κατά του COVID-19: τήρηση υγιεινής χεριών, σωματικών αποστάσεων (physicaldistancing) από τους πελάτες και το λοιπό προσωπικό, σε όλους τους χώρους εργασίας, τους χώρους του καταλύματος και τους χώρους ανάπαυσης, αποφυγή αγγίγματος προσώπου και γενικά προσωπική και αναπνευστική υγιεινή.

Αν και δεν υπάρχει υποδοχή θα υπάρχει ειδικός εξοπλισμός (medicalkit) για την περίπτωση εμφάνισης περιστατικού, όπως γάντια και μάσκες μιας χρήσης, αντισηπτικά, καθαριστικά μαντηλάκια, ποδιά, μακρυμάνικη ρόμπα, θερμόμετρο laser.

Τα κλειδιά απολυμαίνονται πριν την παράδοσή τους και μετά την παραλαβή τους με ειδικό απολυμαντικό και/ή με ατμοκαθαριστή.

Το check-out γίνεται μέχρι τις 11.00 πμ και το checkin από τις 15.00. Αυτή η αλλαγή στα χρονικά διαστήματα μεταξύ κάθε check-in και check-out είναι υποχρεωτική για να διασφαλιστεί ότι μεταξύ διαφορετικών πελατών το δωμάτιο καθαρίζεται πλήρως και απολυμαίνεται και αερίζεται επαρκώς με φυσικό τρόπο.

Η πληρωμή των δαπανών θα γίνεται είτε ηλεκτρονικά (POS, web- banking) χωρίς τη φυσική παρουσία του επισκέπτη, είτε σε εξωτερικό χώρο κάνοντας χρήση όλων των κανόνων προστατευτικών μέτρων (ΜΑΠ).

Το κατάλυμα απαγορεύει την είσοδο στα δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους σε μη διαμένοντες.

Θα διατίθενται μέτρα ατομικής προστασίας αν ζητηθούν.

Υπηρεσία καθαρισμού κατοικιών και κοινόχρηστων χώρων

Πριν από κάθε άφιξη συνεργείο καθαρισμού κάνοντας χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού, όπως γάντια και μάσκες, θα καθαρίζει και θα απολυμαίνει τηρώντας το πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης, σύμφωνα με τη με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ), όπως ισχύει. Η απολύμανση θα γίνεται με τη χρήση κατάλληλων απολυμαντικών εγκεκριμένων από τον ΕΟΦ καθώς και με χρήση ατμοκαθαριστή (θερμοκρασίες >70 Κελσίου) και θα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με το ανθρώπινο χέρι (ντουλάπες, πόμολα, πόρτες, διακόπτες, τραπέζια, πάγκους, κουπαστές, καναπέδες, κρεβάτια,...).

Κατόπιν θα γίνεται καθαρισμός και απολύμανση των ιδιωτικών εξωτερικών χώρων και σαλονιών στις βεράντες και τους κήπους των κατοικιών, με τη χρήση απολυμαντικών που θα εφαρμόζονται είτε με καθαρισμό είτε με ψεκαστήρα.

 Όλες οι υφασμάτινες επιφάνειες καθαρίζονται με συσκευή ατμού (θερμοκρασία> 70°).

Σε όλα τα control τηλεοράσεων και κλιματιστικών θα τοποθετούνται προστατευτικά μιας χρήσεως ή/και θα απολυμαίνονται με ειδικά απολυμαντικά.

Για το σκοπό αυτό θα διατίθεται επαρκής εξοπλισμός προσωπικού (γάντια, μάσκες, ρόμπα, κλειστά παπούτσια). Το προσωπικό καθαριότητας θα χρησιμοποιεί απλή χειρουργική μάσκα και σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας χειρουργικής μάσκας θα γίνεται χρήση πάνινης), γάντια και αδιάβροχη ρόμπα μιας χρήσης. Για όσο χρόνο εργάζεται, το προσωπικό καθαριότητας δεν αγγίζει με τα χέρια του το στόμα, τη μύτη ή τα μάτια του, δεν καπνίζει και δεν τρώει. Μετά την αφαίρεση των γαντιών πλένονται τα χέρια με νερό και σαπούνι.

Απαγορεύεται ο συχνός καθαρισμός δωματίου κατά τη διάρκεια της διαμονής (αποφυγή επαφής εργαζομένων καθαριότητας με πιθανό κρούσμα και περαιτέρω μετάδοση) και καταργείται η καθημερινή αλλαγή ιματισμού και πετσετών, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Τουρισμού.

Η αλλαγή κλινοσκεπασμάτων θα γίνεται κάθε 3 ημέρες. Εαν όμως επιθυμείτε  και την καθαριότητα της κατοικίας αυτή θα πρέπει να γίνει σε χρόνο που θα κουβεντιάζουμε, διότι πρέπει να διασφαλίζεται η απουσία σας από το χώρο για όσο διάστημα χρειάζεται ο καθαρισμός (αποφυγή παρουσίας άλλων εκτός από εσάς στο χώρο). Εναλλακτικά μπορούμε να σας παρέχουμε τα κλινοσκεπάσματα και τις πετσέτες χωρίς την είσοδό μας στο χώρο σας.

Παράλληλα γίνεται πολύ καλός αερισμός των χώρων τουλάχιστον για τον χρόνο που μεσολαβεί ανάμεσα στις διαμονές.

Συνίσταται οι κατοικίες να αερίζονται επαρκώς καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμονής. Υπάρχουν σίτες σε όλες τις μπαλκονόπορτες και τα παράθυρα που εξυπηρετούν αυτό το σκοπό.

Η καθημερινή αποκομιδή των σκουπιδιών θα γίνεται από έξω από την κατοικία σας από κάδο που θα έχει τοποθετηθεί δίπλα στην εξώπορτά σας (αποφυγή εισόδου τρίτων στο χώρο σας).

Κοινόχρηστοι χώροι δεν υπάρχουν στο κατάλυμα, παρά μόνο η κοινόχρηστη κολυμβητική δεξαμενή και οι χώροι γύρωθεν αυτής για τους οποίους θα αναφερθούμε στο σχετικό κεφάλαιο.

Σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος θα κλιθεί ειδικό συνεργείο καθαρισμού που θα εφαρμόσει τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Όλα τα μαγειρικά σκεύη και σερβίτσια απολυμαίνονται και πλένονται σε ψηλή θερμοκρασία στα πλυντήρια πιάτων της καθε κατοικίας πρίν από κάθε άφιξη.

Πραγματοποιείται εβδομαδιαίος έλεγχος καλής λειτουργίας του κοινόχρηστου πλυντηρίου ρούχων, το οποίο θα πρέπει να λειτουργεί σε προγράμματα πλύσης με 70 βαθμούς Κελσίου και άνω.

Πραγματοποιείται  συχνή απεντόμωση, μυοκτονία και απολύμανση των κοινόχρηστων χώρων.

Έχει πραγματοποιηθεί η συντήρηση όλων των μονάδων air-condition και  σε κάθε  αναχώρηση οι επιμέρους μονάδες των δωματίων/κατοικιών απολυμαίνονται  ξεχωριστά με ειδικό απολυμαντικό. Συνίσταται η αποφυγή χρήσης του κλιματισμού, ή η χρήση του να γίνεται υποχρεωτικά με ανοικτές τις μπαλκονόπορτες και τα παράθυρα, ώστε να παρέχεται ο επαρκής νωπός αέρας  για τον  καλό φυσικό αερισμό του δωματίου και χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του κλιματιστικού.

Λινοθήκη- πλυντήρια

Το προσωπικό που ασχολείται με τη διαλογή ακάθαρτων λινών φορά τα ενδεδειγμένα ΜΑΠ (ειδική ποδιάς μιας χρήσης πάνω από τη στολή, γάντια και μάσκες). Τα χρησιμοποιημένα υφάσματα, τα κλινοσκεπάσματα και οι πετσέτες τοποθετούνται σε ειδικές, κλειστές, επισημασμένες σακούλες ή σάκους, προκειμένου να παραδοθούν στην συνεργαζόμενη με το κατάλυμα εταιρεία καθαρισμού τους. Γίνεται προσεκτικός διαχωρισμός (σήμανση) περιοχών ακάθαρτων και καθαρών λινών.Η εταιρεία μας βεβαιώνει ότι το πλύσιμο γίνεται σε ζεστούς κύκλους (75oC ή περισσότερο) με τα συνήθη απορρυπαντικά, ενώ σιδερώνονται με πρέσσα σε υψηλές θερμοκρασίες. Κατά την αποθήκευση των καθαρών ειδών ιματισμού λαμβάνεται μέριμνα για τη διατήρηση αυτών σε καλή και καθαρή κατάσταση. Το ίδιο ισχύει και για τη μεταφορά του ιματισμού στους χώρους χρήσης.

Κολυμβητική δεξαμενή

Τηρούνται οι κανόνες καθαρισμού εγκαταστάσεων υδάτων αναψυχής, τακτικός καθαρισμός και απολύμανση, σύμφωνα με τη με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ) όπως ισχύει. Γίνεται σωστή λειτουργία και συντήρηση συστημάτων χλωρίωσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (βλ. ΥΑ Γ1/443/1973 όπως τροποποιήθηκε από την Γ4/1150/76 και την ΔΥΓ2/80825/05 και εγκύκλιο για την «Πρόληψη της νόσου των λεγεωναρίων»). H τιμή του υπολειμματικού χλωρίου στο νερό της δεξαμενής να είναι  1-3 mg/L . Χειρωνακτικός έλεγχος  επιπέδων χλωρίου θα γίνεται κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους  κάθε 4 ώρες και τήρηση αρχείου καταγραφής. Οι τιμές του pH στο νερό της κολυμβητικής δεξαμενής θα διατηρούνται στα όρια που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (βλ. ΥΑ Γ1/443/1973 όπως τροποποιήθηκε από την Γ4/1150/76 και την ΔΥΓ2/80825/05): pH(7,2 με 7,8 στον WHO). Γίνεται τακτική μέτρηση και τήρηση αρχείων καταγραφής pH ανά οκτώ ώρες κατά τη διάρκεια λειτουργίας της.

Ο μέγιστος αριθμός λουομένων που μπορεί να βρίσκεται κάθε στιγμή εντός της κολυμβητικής δεξαμενής είναι 9, όπως καθορίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφ. Β.4.1. της υπ’αριθμ. Δ1δ/ΓΠοικ.32179/22.5.2020 εγκυκλίου του  Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑΨΞΧΒ465ΦΥΟ-ΧΥΙ). Ο αριθμός αυτός μπορεί να επικαιροποιείται με βάση τα νέα επιστημονικά στοιχεία σύμφωνα με την πορεία εξέλιξης της πανδημίας του κορωνοϊού Sars CoV2.

Σύμφωνα με την τροποποιημένη ΚΥΑ 16.6.2020 είναι υποχρεωτικό το σχολαστικό ντουζ με τη χρήση σαπουνιού πριν τη είσοδο στην πισίνα. Επίσης, συνιστάται οι λουόμενοι να αποφεύγουν τη βύθιση της κεφαλής μέσα στο νερό.

Tο νερό δεν υφίσταται κάποια επιπλέον επεξεργασία σχετικά με τον covid-19 και για αυτό πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα από τους λουόμενους οι κανόνες, προκειμένου να προστατευτουν τόσο οι ίδιοι όσο και οι συνλουόμενοί τους.

Η διάταξη των καθισμάτων – σαλονιών που εξυπηρετούν την κολυμβητική δεξαμενή (ξαπλώστρες, καρέκλες, πουφ, σεζλόνγκ, κτλ.) είναι τέτοια ώστε η απόσταση μεταξύ των ακρότερων σημείων των καθισμάτων δύο ατόμων που διαμένουν σε διαφορετική κατοικία, να είναι τουλάχιστον 2 μέτρα σε κάθε κατεύθυνση. Κάθε πρωί θα απολυμαίνονται με τη χρήση των κατάλληλων απολυμαντικών. Επίσης μετά από κάθε αλλαγή επισκεπτών θα απολυμαίνονται κατά τη διάρκεια λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής. Ωστόσω συστήνεται στους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον ίδιο χώρο καθιστικού ημερησίως. Στις υφασμάτινες επιφάνειες των σαλονιών επιβάλλεται η τοποθέτηση πετσέτας πριν χρησιμοποιηθούν.

Απαγορεύεται η χρήση της κολυμβητικής δεξαμενής σε περίπτωση που ο επισκέπτης έχει ανοικτές πληγές.

Ωρες λειτουργίας πισίνας: 9:00 - 14:00 και 18:00 – 20:00

Απαγορεύεται η κολύμβηση στην πισίνα κατά τις ώρες εκτός λειτουργίας.

Στους κοινόχρηστους χώρους της κολυμβητικής δεξαμενής έχουν τοποθετηθεί αντισηπτικά διαλύματα για την ξηρή αντισηψία των χεριών.

Πόσιμο νερό -Δίκτυο ύδρευσης/αποχέτευσης

Τo κατάλυμα είναι συμμορφωμένο με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Προστασία της Δημόσιας Υγείας από τον κορωνοϊό SARS-COV-2 στα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης». Το τουριστικό κατάλυμα κατά την επαναλειτουργία του ακολούθησε τα βήματα που περιγράφονται στην οδηγία: «ESGLI GuidanceformanagingLegionellainbuildingwatersys- temsduringthe COVID-19 pandemic».

Δίκτυο αποχέτευσης: Γίνεται χρήση τυπικών και καλά αεριζόμενων σωληνώσεων, όπως φρεάτια με οσμοπαγίδες και βαλβίδες αντεπιστροφής σε κρουνούς και ψεκαστήρες. Οι οσμοπαγίδες (σιφώνια) λειτουργούν σωστά και συνεχώς, έχουν πάντα νερό μέσα. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται ο χώρος για μεγάλο διάστημα προστίθεται νερό είτε προσθέτοντας το απευθείας στην οσμοπαγίδες είτε ανοίγοντας / λειτουργώντας τις συνδεδεμένες συσκευές , ανά 3 βδομάδες.

Στα αποχωρητήρια, υπάρχει ενημερωτική σήμανση στους χρήστες να εκκενώνουν τις λεκάνες των κοινόχρηστων αποχωρητηρίων με κλειστό το καπάκι. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται ο περιορισμός της μετάδοσης μέσω του αερολύματος από την τουαλέτα κατά τη στιγμή της εκκένωσης.

 

Χρήσιμα τηλέφωνα:

ΕΟΔΥ στα τηλέφωνα: 210 5212054 ή τον ειδικό τετραψήφιο αριθμό 1135

Κέντρο Υγείας Λεωνιδίου 27573-60000

Φαρμακείο - Βρεττάκη Mαρία 27570-41650

Φαρμακείο - Πιτσινού Όλγα 27570-41921

Φαρμακείο Γεωργίτση 27570 22202

Φαρμακείο Κοντολέων 27570 22230

Φαρμακείο Βαρνάβα 27570 22200

Πυροσβεστική 27570-29199

Αστυνομία 27570-22222

Λιμεναρχείο 27570- 22387

ΤΑΞΙ 27570-22372

Ταχυδρομείο 27570-22219

Περιφερ. Ιατρείο Τυρού 27570-41212

Footer
2760427